O autoru

Amir Levin

Dr Amir Levin (Amir Levine) je poznati američki psihijatar i neuronaučnik. Glavni je istraži­vač na Institutu za psihijatriju Univerziteta Kolumbija. Stručnjak je za Bolbijevu teoriju emocio­nalnog vezivanja. Psihopolis je objavio knjigu Veza – Ljubav kao emocionalno vezivanje (2015) koju je napisao zajedno sa Rejčel Heler.