O autoru

Andreas Leman

Andreas K. Leman je profesor muzikologije na Visokoj muzičkoj školi u Vircburgu.