O autoru

Deker Keltner

Deker Keltner (Dacher Keltner) je profesor psihologije i sociologije na Univerzitetu Kalifornija u Berkliju. Od 2001. godine je osnivač i direktor Greater Good Science Center, piše i objavljuje tekstove u brojnim uglednim svetskim časopisima. Teme kojima se bavi su saosećanje, strahopoštovanje, ljubav, povezanost emocija i moralnih principa. Sa kolegama je utemeljio naučni pristup teoriji moći u kojoj je objedinio naučna saznanja i istraživanja o ulozi moći u ponašanju ljudi, posledicama zloupotrebe moći, statusu i socijalnim razlikama što su upravo teme knjige Paradoks moći. Autor je i nekoliko bestselera među kojima je i knjiga Born to be Good: The Science of a Meaningful Life.