O autoru

Džejms Rikards

Dr Džejms Rikards (James Rickards J.D.), je ugledni stručnjak za globalne finansije, ekonomista i pravnik. Posle 35 godina rada na Vol stritu savetuje brojne hedž fondove i američke državne institucije. Njegove knjige su bestseleri (Currency Wars, 2011; The New Case for Gold, 2016; The Road to Ruin, 2016; i Aftermath, 2019). Sudelovao je u istragama o insajderskom trgovanju nakon 11. septembra 2001. Prorađivao je prvi scenario globalnog finansijskog rata za Pentagon i CIA. Njegove knjige čitaju ljudi koji donose važne odluke u SAD-u. Više na: www.jamesrickardsproject.com