O autoru

Dr Elen Dž. Langer

Dr Elen Dž. Langer (Ellen J. Langer, Ph.D.), je profesor psihologije na Univerzitetu Harvard i autor majndfulnesa – pristupa koji je sve prisutniji u savremenom radu sa ljudima. Njen istraživački rad je pokazao  da zahvaljujući aktivnom uočavanju novih stvari – što je suština svesne, usmerene pažnje – slede zdravlje, dobrobit i doživljaj sposobnosti. Napisala je jedanaest knjiga i preko dve stotine naučnih članaka, u kojima je različite tematike osvetlila kroz prizmu svoje teorije o usmerenoj pažnji. Psihopolis je objavio njenu knjigu Osluškivanje sebe (2016). Na www.ellenlanger.com možete naći impresivne podatke o autorki.