O autoru

Dr Mila Goldner Vukov

Dr Mila Goldner Vukov, PhD je magistar i doktor medicinskih nauka. Član je australijskog i novozelandskog Kraljevskog koledža (FRANZCP), bila je docent na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Radi kao konsultant psihijatar i specijalista je za porodične odnose. U Beogradu je osmislila Školu porodične terapije i ima veliko iskustvo u oblasti opšte, perinatalne, dečije i transkulturalne psihijatrije, kao i iz oblasti pozitivne psihologije. Bavi se prevencijom porodičnih problema, predporođajnom psihologijom i edukacijom mladih koji se pripremaju da osnuju porodicu. Objavila je brojne naučne i stručne radove, autor je ili koautor u više knjiga: Porodica u krizi (1988), Osećajni život savremenog čoveka i droge (1992), Putevi i stranputice porodice – Porodica i mladi (1994) i dr.