O autoru

Džefri Jang & Dženet Klosko

O autorima:
Džefri Jang (Jeffrey E. Young, Ph.D.) je profesor na Katedri za psihijatriju Univerziteta Kolumbija i utemeljivač Shema terapije, podvrste kognitivno-bihejvioralne terapije koja daje odlične rezultate u psihoterapiji poremećaja ličnosti. Osnivač je Centra za kognitivno- bihejvioralnu terapiju u Njujorku. Autor je više knjiga.
Dženet Klosko (Janet S. Klosko, Ph.D.), je doktor kliničke psihologije, kognitivno -bihejvioralni i shema terapeut, rukovodilac Centra za kognitivnu terapiju na Long Ajlendu.