O autoru

Džejms T. Veb, Dženet L. Gor,Edvard R. Amend, Arlen R. Devris

Džejms T. Veb (James T. Webb) je jedan od najuticajnijih američkih psihologa u oblasti darovitosti, osnivač je Nacionalne organizacije SENG (Supporting Emotional Needs of Gifted) koja se sistematski bavi darovitošću, autor je više knjiga nagrađivanih knjiga o darovitosti i brojnih istraživačkih radova i dobitnik je Hajzerove nagrade koju dodeljuje Američka psihološka asocijacija.
Dženet L. Gor (Janet L. Gore) je konsultatnt i voditelj radionica i predavanja za obrazovanje darovitih, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa darovitom decom, konsultant je u izdavačkoj kući Great Potential Press
Edvard R. Amend (Edward R. Amend) je klinički psiholog fokusiran na emocionalne, socijalne i obrazovne potrebe darovitih i talentovanih mladih ljudi i njihovih porodica, obavljao je i brojne funkcije u profesionalnim udruženjima i član Američke psihološke asocijacije.
Arlen R. Devris (Arlen R. DeVris) je višegodišnji konsultant za obrazovanje darovitih i talentovanih u javnim školama, posebno zainteresovana za socijalne i emotivne potrebe darovitih. Bila je i bliska saradnica dr Veba i koautor je Podrške emotivnim potrebama darovitih po SENG modelu.