O autoru

Džerold Dž. Krajsman, Hal Straus

Džerold Dž. Krajsman (Jerold J. Kreisman) je uvaženi klinički psihijatar, istraživač i predavač. Osim pisanja knjiga i članaka, vodi popularan blog „I Hate You, Don’t Leave Me" za Psychology Today. Uz Hala Strausa koautor je i knjige Sometimes I Act Crazy: Living With Borderline Personality Disorder. Dr Krajsman je počasni doživotni član Američke psihijatrijske asocijacije.

Hal Straus (Hal Straus) je autor ili koautor sedam knjiga iz oblasti psihologije, zdravlja i sporta. Objavio je brojne članke u američkim časopisima, među koji su American Health, Men’s Health, Ladies’ Home Journal i Redbook. Do nedavno bio je direktor za izdavaštvo pri Američkoj akademiji za oftalmologiju.