O autoru

Džil Fridman

Džil Fridman (Jill Freedman) i dr Džin Kombs (Gene Combs), poznati su porodični terapeuti, eksperti u području narativne psihoterapije. Autori su još jedne knjige: Simbol, priča i ceremonija: korišćenje metafora u individualnoj i porodičnoj terapiji., a Psihopolis je objavio njihovu knjigu Narativna terapija (2009).