O autoru

Džon E. Sloboda

Džon E. Sloboda je profesor psihologije na Univerzitetu Kil u Engleskoj, predsedavao je Evropskoj asocijaciji za kognitivne muzičke nauke.