O autoru

Ejmi Bjork Haris

Ejmi Bjork Haris (Amy Bjork Harris), supruga Tomasa Harisa, transakcioni analitičar, edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za transakcionu analizu, predavač, novinar i publicista, najzaslužnija je za nastanak knjige Osećati se OK.