O autoru

Elejn Aron

Elejn Aron (Elaine N. Aron) istražuje senzitivnost na senzorno procesuiranje od 1992. godine i, sem brojnih članaka u naučnim časopisima, napisala je knjige The Highly Sensitive Child, The Highly Sensitive Person in Love, The Highly Sensitive Person Workbook i The Undervalued Self. Takođe je, zajedno sa svojim suprugom Artom, dobro poznata po svojoj studiji bliskih odnosa. Završila je obuku na Jungovom institutu u San Francisku i obavlja psihoterapeutsku praksu u Zalivskoj oblasti San Franciska, a takođe i podučava, drži predavanja i profesionalne radionice. Za više informacija i za prijavljivanje na njen četvoromesečni elektronski bilten Comfort zone možete pogledati na www.hsperson.com