O autoru

Erik Adler

Erik Adler (Eric Adler) je vodeći trener, autor i predavač u oblasti razvijanja ličnih i socijalnih kompetencija. Tokom poslednjih dvadesetak godina savetuje vrhunske sportiste, političare, umetnike i menadžere u Austriji i Nemačkoj. Procenjuje se da je na njegovim predavanjima i radionicama prisustvovalo preko sto hiljada ljudi. Napisao je tri knjige od kojih je najpoznatija 12 prirodnih zakona uspeha. Ustanovio je originalni metod za razvijanje ličnih i socijalnih veština  Adlerov socijalni koučing koji omogućuje da se svakodnevnim vežbanjem od desetak minuta postižu trajne promene koje unapređuju i razvijaju ličnost. Više na www.eric-adler.com