O autoru

Erik Bern

Erik Bern (Eric Bern, 1910-1979) američki psihijatar i psihoanalitičar koji je utemeljio transakcionu analizu (TA) kao novi psihoterapijski pravac. Imao je dragocenu sposobnost da kompleksne pojave ljudske duše i međusobnih odnosa izrazi na jednostavan način a zahvaljujući tome transakciona analiza je postala široko prihvaćena i izvan psihoterapije.

Napisao je pet knjiga, od kojih su kod nas prevedene: Šta kažeš posle zdravo? – Psihologija ljudske sudbine, a Psihopolis je objavio njegove knjige Koju igru igraš? (2016) i Seks u ljubavi (2014). Više o autoru na www.ericbern.com