O autoru

Ernest Dihter

Ernest Dihter (Ernest Dichter, 1907-1991) je ustoličio motivacijska istraživanja kao osnovni i nezamenljiv metod istraživanja ljudskog ponašanja, posebno ponašanja kupaca. Na njega je značajno uticao Sigmund Frojd čija predavanja je pohađao tokom postdiplomskih studija. Razvijajući i teoriju socijalne psihologije i istraživačku praksu, Dihter je radeći za najveće kompanije dao veliki doprinos razvoju marketinga. Druge njegove knjige su: The Psychology of Everyday Life; Handbook of Consumer Motivation; Motivating Human Behavior i The Naked Manager. Predgovor za ovu knjigu napisao je Artur Ejsa Berger (Arthur Asa Berger), profesor televizijske i elektronske komuni­kacije na državnom Univerzitetu u San Francisku.