O autoru

Gordana Dedić

Prof. dr sci. med. Gordana Dedić je redovni profesor, neuropsihijatar, subspecijalista i psihoterapeut. Predavala je na Medicinskom fakultetu VMA na integrisanim i doktorskim studijama, kao i na master studijama iz psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. Do odlaska u penziju bila je načelnik Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju VMA, a trenutno predaje u Centru za psihoterapijske studije u Beogradu i radi u privatnoj praksi. Redovni je član SKAIN (Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka), autor je devet knjiga i preko 170 stručnih i naučnih radova.