O autoru

Gordana Nikić

Prof. dr Gordana Nikić doktor je psiholoških nauka, psihoterapeut, internacionalni supervizor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&KBT. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odsek za razvojnu psihologiju, iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Akreditovani je internacionalni trener i supervizor za RE&KBT Instituta Albert Elis, Njujork. Oblast njenog teorijskog, istraživačkog i praktičnog rada su emocije i rešavanje emotivnih problema. Autor je knjiga Ljubav i partnerski odnosi (2011) i Da li će ljubav preživeti 21. vek? (2016).