O autoru

In Stjuart

Dr In Stjuart (Ian Stewart) je najistaknutiji evropski transakcioni analitičar, predavač i supervizor. Autor je nekoliko najpoznatijih udžbenika transakcione anali­ze. Psihoterapeut sa više od trideset godina prakse, 1993. godine je osnovao Institut Erik Bern u Notingamu, Engleska. Za svoj rad je odlikovan Zlatnom medaljom Evropske asocijacije za transakcionu analizu. Psihopolis je objavio njegove knjige Savremena transakciona analiza (2011) i Tipovi ličnosti (2012) koje je pisao sa Ven Džoinsom, zatim knjigu Veština savetovanja u transakcionoj analizi (2012) i Kako voditi savetovanje i psihoterapiju u transakcionoj analizi (2016).