O autoru

Izabel Eno

Dr Izabel Eno (Isabelle Henaullt, Ph.D.) je poznati kanadski seksolog. Ovaj doktor psihologije se u svojoj privatnoj praksi  bavi individualnom, bračnom i porodičnom  terapijom i konsultant je u brojnim školama i drugim organizacijama. Specijalizovala se za psihoterapiju osoba sa poremećajima autističnog spektra. Međunarodni je ekspert za seksualnost kod osoba sa Aspergerovim  sindromom i autor programa za socio-seksualnu edukaciju namenjenog osobama sa ovim poremećajem.