O autoru

Jasmina Knežević, Jelena Blanuša

Jasmina Knežević je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom specijalizirala i doktorirala na istom fakultetu. Profesionalni identitet gradila je baveći se psihološkim osnaživanjem individua i organizacija. Od 2011. godine radi kao profesorka strukovnih studija na Visokoj školi za vaspitače i trenere u Subotici i istražuje psihologiju ishrane i sporta. Autorka i кoautorka je više udžbenika i priručnika, a poslednjih godina piše psihološke publikacije namenjene široj čitalačkoj publici.
 Jelena Blanuša je osnovne i master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Primarna oblast interesovanja joj je vizuelna percepcija, a trenutno se bavi istraživanjima fenomena doživljaja lepog, odnosa prema telu i odnosa prema hrani. Od 2016. godine je zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde buduće nutricioniste podučava psihologiji ishrane.