O autoru

Jirg Vili

Prof. dr Jirg Vili (Jürg Willi,1934) psihijatar i psihoterapeut, dugogodišnji direktor Univerzitetske psihijatrijske poliklinike u Cirihu, usmerio je svoja proučavanja na partnerske odnose i lični razvoj kroz partnerske veze. Osnivač je ekološke partnerske terapije kao i Instituta za ekološko-sistemsku terapiju u Cirihu.

Autor je desetak knjiga: Veza udvoje (1975) i Terapija dvoje u vezi (1978) su se bavile nesvesnom zajedničkom igrom dvoje ljudi prilikom izbora partnera, konfliktima i patološkim motivima i strahovima koje partneri pokušavaju da prevaziđu u zajedničkoj "koluziji". U knjizi Ko-evolucija - umetnost zajedničkog odrastanja (1985) Vili se bavio pitanjem samoostvarivanja u ekološkom smislu i pitanjem zašto je čoveku veza uopšte potrebna, a u knjizi Zašto parovi ostaju zajedno (1991) detaljno je opisao koluziju kao usklađivanje spremnosti za razvoj dva partnera i ozbiljnije se bavio ekološkim aspektom partnerske veze pa je tako nastala i knjiga Ekološka psihoterapija (1996).