O autoru

Karlo Strenger

Karlo Strenger (Carlo Strenger, 1958 – 2019) je bio švajcarsko-izraelski psiholog, filozof, egzistencijalni psihoanalitičar, javni intelektualac, predavao je psihologiju i filozofiju na Univerzitetu u Tel Avivu. Bavio se istraživanjem uticaja globalizacije na lični i grupni identitet ljudi. Osmislio je pojam Homo globalis, nove vrste ljudi čiji je identitet snažno definisan njihovom uključenošću u globalni svet infozabave, vrste koja slavi i uzdiže svako spektakularno postignuće i koja veruje da je sve moguće. Autor je više knjiga, objavljivao je tekstove u brojnim uglednim časopisima, kao i redovnu kolumnu Homo globalis u časopisu Psychology Today.