O autoru

Katarina Majerhold

Katarina Majerhold je autorka brojnih članaka i eseja, kao i nekoliko knjiga i dokumentarnih filmova. U centar svog istraživanja filozofije stavlja emocije, ljubav i sreću, pristupajući im interdisciplinarno, kreativno i razvijajući vlastiti koncept tih pojava. Živi i radi u Ljubljani.