O autoru

Kerol Tavris

Kerol Tavris (Carol Tavris), socijalni psiholog, posvetila se pisanju i podučavanju doprinosa psihologije verovanjima i običajima koji utiču na živote ljudi. Njeni tekstovi takođe proučavaju kritičko mišljenje o kognitivnim disonancama. Autorka je desetak knjiga, a Psihopolis je objavio knjigu Uvek u pravu koju potpisuje zajedno sa Eliotom Aronsonom (2010). 

No products were found matching your selection.