O autoru

Klod Stajner

Klod Stajner (Claude Steiner,  1935-2017) je rođen u Parizu, a njegova porodica se kasnije preselila u Španiju, a zatim u Meksiko. Dr Stajner je u SAD došao da studira fiziku, gde je posle nekog vremena upisao i psihologiju. Bio je klinički psiholog, a doktorsko zvanje je stekao na Univerzitetu u Mičigenu, Ann Arbor. Dr Stajner je bio najpre učenik, a kasnije i prijatelj i kolega Erika Berna, psihijatra i autora knjige Koju igru igraš. Zajedno sa Erikom Bernom osnovao je Udruženje za transakcionu analizu. Posle Bernove smrti 1971. godine, dr Stajner je nastavio da razvija teoriju i praksu emocionalne pismenosti. Napisao je knjige:  Igre koje igraju alkoholičari, Po kom skriptu živiš, Lečenje alkoholizma, Druga strana moći i Kad čovek voli ženu, a Psihopolis je objavio knjigu Školovanje srca (2007). Kao edukator podučavao je u velikom broju zemalja, a 2006. godine je svoj seminar održao u Srbiji. Bio je počasni  član TA Centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije.