O autoru

Kori Njuman

Dr Kori Njuman (Cory F. Newman, Ph.D.) je veoma aktivan kao terapeut, supervizor i istraživač psihoterapije. Kao predavač često gostuje u mnogim državama. Napisao je četiri knjige iz oblasti kognitivne terapije. Direktor je Centra za kognitivnu terapiju i profesor na Univerzitetu u Pensilvaniji.