O autoru

Lambert Dekers

Lambert Dekers (Lambert Deckers) je profesor emeritus psiholoških nauka na Univerzitetu Bol Stejt u Mensiju, Indijana. Gotovo pola veka je predavao psihologiju baveći se uglavnom motivacijom i emocijama, kao i studijskim kursevima iz psihologije učenja. Jedan je od osnivača Američkog udruženja za psihološke nauke i član Društva za izučavanje motivacije.