O autoru

Lori Gotlib

Lori Gotlib (Lori Gottlieb) je autorka više knjiga, od kojih je najpoznatija Štapićasta figura (Stick Figure: A Diary of My Former Sel) u kojoj je opisala svoju mladalačku borbu sa anoreksijom. Kao novinar sarađuje sa brojnim časopisima i drugim medijima. Više na www.lorigottlieb.com