O autoru

Mark Vidouson

Dr Mark Vidouson (Mark Widdowson, Ph.D.) je poznati britanski transakcioni analitičar, psihoterapeut i supervizor koji predaje savetovanje i psihoterapiju na Univerzitetu Salford. U privatnoj praksi se bavi individualnom terapijom i terapijom parova. Međunarodno je aktivan kao predavač i supervizor za transakcionu analizu. Specijalizovao se za psihoterapiju depresivnih klijenata, zasnovanu na savremenim naučnim saznanjima, što je i bio motiv da napiše terapijski vodič za rad sa depresivnim osobama. Psihopolis je objavio dve njegove knjige Transakciona analiza – 100 ključnih ideja i tehnika i Depresija – Razumevanje i terapija tehnikama transakcione analize.

Više na o autoru: www.markwiddowson.com