O autoru

Milena Marković

Milena Marković je master psiholog i psihoterapeut – transakcioni analitičar. Radi sa adolescentima i odraslima u psihoterapijskoj praksi Psihopoliten u Beogradu.