O autoru

Milenko Vlajkov

Milenko Vlajkov je eminentni psihoterapeut i psiholog, supervizor racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT). Od 1991. godine živi i radi u Štutgartu gde je direktor Instituta za kognitivni menadžment, koji ima status RE&KBT trening centra pridruženog Institutu Albert Elis u Njujorku. Specijalizaciju iz kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) je završio u Oksfordu, a iz RE&KBT u Njujorku. Knjiga RE&KBT – Priručnik objavljena je prvo na nemačkom jeziku (2017).