O autoru

Nataša Đurica

Nataša Đurica je diplomirani psiholog i savetnik u oblasti transakcione analize. Pored edukacije iz transakcione analize u organizaciji TA Centra, završila je obuku iz forenzične psihologije, kao i godinu dana usavršavanja iz sistemske porodične terapije i savetovanja. Pored toga je pohađala veći broj stručnih seminara i radionica namenjenih radu s različitim kategorijama mladih. Skoro deceniju je provela u radu s decom i mladima, prvenstveno u OŠ Sveti Sava u Bačkoj Palanci. Poslednjih nekoliko godina radi u Centru za socijalni rad Odžaci.