O autoru

Patrik Karns

Dr Patrik Karns (Patrick Carnes) je seksolog koji je otkrio da neka seksualna ponašanja mogu biti zavisnost.Veoma je aktivan kako bi javnosti približio koncept zavisnosti od seksa. Uspostavio je sertifikovani terapijski program za zavisne od seksa i nevladinu organizaciju koja pruža ovu vrstu pomoći. Autor je više knjiga i dobitnik brojnih priznanja. Više na www.sexhelp.com