O autoru

Patriša Dejang

Patriša Dejang (Patricia DeYoung) je magistar socijalnog rada, doktor nauka, bavi se relacionom psihologijom i kliničkom supervizijom. Jedan je od osnivača Instituta za relacionu psihoterapiju u Torontu.