O autoru

Ričard Česik

Dr Ričard D. Česik (Richard D. Chessick) je svetski poznati psihoanalitičar, znamenit po povezivanju psihoanalize sa fenomenologijom, filozofijom i drugim naukama i sa umetno­­šću. Dugogodišnji je profesor psihijatrije i bihejvioralnih nauka na Nort­ve­stern univerzitetu u Čikagu. Najpoznatiji radovi su mu: Frojd podučava psihotera­pijuTehnika i vežbanje slušanja u inten­zi­­vnoj psiho­terapijiEmocionalna bolest i krea­tivnost: psihoanalitička i feno­­me­nološka studija.