O autoru

Ričard Koen

Ričard Koen (Richard Cohen) je psihoterapeut i jedan od vodećih stručnjaka u oblasti seksualne reorijentacije. Nakon što je jedno vreme živeo u homoseksualnoj vezi, radio je na sebi i promenio polnu orijentaciju. Živi u Vašingtonu sa suprugom sa kojom je trideset pet godina u braku i ima troje odrasle dece.

Izvršni je direktor organizacije Pozitivni pristup zdravoj seksualnosti – PATH. Pisac je brojnih knjiga, međunarodni predavač i trener; obučio je preko šest hiljada stručnjaka za pružanje pomoći ljudima koji nisu zadovoljni svojom polnom orijentacijom. O autoru i njegovim knjigama više na www.pathinfo.org