O autoru

Ros Drejper

Ros Drejper (Ros Draper) kao terapeut i predavač pružila je izuzetan doprinos razvoju porodične terapije u Velikoj Britaniji tokom poslednjih trideset godina. Radila je na Tavistok klinici i na Institutu za porodičnu terapiju u Londonu. Autor je više uticajnih knjiga iz ove oblasti.