O autoru

Rudi Dalos

Profesor dr Rudi Dalos (Rudi Dallos) je priznati stručnjak za sistemsku porodičnu terapiju. Predaje kliničku psihologiju na Univerzitetu Plimut, a posebno je zaslužan za razvoj porodičnog pristupa u radu sa decom i mladima. Izuzetan predavač, istraživač i supervizor terapeutima i autor više stručnih knjiga.