O autoru

Serž i An Žinžer

Serž i An Žinžer (Serge i Ann Ginger) su klinički psiholozi i psihoterapeuti sa velikim iskustvom u primeni humanističkih psihoterapija, psihoanalize, psihodrame i terapije reprocesiranjem (EMDR). Više od trideset godina su delovali kao geštalt terapeuti, edukatori i supervizori, posebno u Francuskoj, ali i u drugim zemljama širom sveta. Osnivači su uticaj­ne Pariske škole geštalt terapije. Serž Žinzer (1928-2011) je pionir geštalt terapije, objavio je dvades­­­etak knjiga prevedenih na dvadesetak jezika. Doprineo je razvoju psihoterapije kao posebne profesije svojom aktivnošću u nacionalnim i evropskim udruženjim psihoterapeuta. Psihopolis je objavio njegovu knjigu Geštalt terapija – Umetnost kontakta, kao i knjigu Biti humanistički psihoterapeutPraktični priručnik koju je Serž napisao zajedno sa suprugom An.