O autoru

Slađana Štrkalj Ivezić

Dr Slađana Štrkalj Ivezić je psihijatar i psihoterapeut, docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i rukovodilac Dnevne bolnice u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče.