O autoru

Sonja Falk

Sonja Falk (Sonja Falck) je stariji predavač na Univerzitetu Istočni London u Velikoj Britaniji, psihoterapeut i supervizor s akreditacijom Britanskog saveta za psihoterapiju. Specijalizovala se za savetodavni rad sa odraslima visokih intelektualnih sposobnosti koji imaju probleme u vezama. Napisala je i knjigu Extreme Intelligence: Development, Predicaments, Implications.