O autoru

Stiven Karpman

Stiven Karpman (Stephen Karpman, M.D.) je američki psihoterapeut koji je stekao svetsku slavu kada je 1968. definisao koncept Dramskog trougla za analizu dinamike međuljudskih odnosa izmedju uloga Žrtve, Progonioca i Spasioca. Kao saradnik Erika Berna, doprineo je utemeljenju transakcione analize. Autor je knjige Živeti bez igara – Dramski trougao u međuljudskim odnosima (Psihopolis, 2015), povodom i na osnovu koje je iste godine održao radionice u Beogradu i Novom Sadu. Više na: www.KarpmanDramaTriangle.com