O autoru

Suzan Volen

Suzan R. Valen (Susan R. Walen, Ph.D.) je profesor na više univerziteta, uključujući Medicinski fakultet Univerziteta Džons Hopkins. Direktor je Centra za kognitivne i racionalno-emotivno bihejvioralne terapije u Baltimoru.