O autoru

Tomas E. Elis

Dr Tomas E.Elis (Thomas E. Ellis, Psy.D.) je vodeći autoritet u primeni kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa ljudima sklonim samoubistvu. Na ovu temu je objavio tri knjige. Takođe istražuje kognitivne aspekte suicidnosti, kao i povezanosti rizičnih ponašanja sa suicidnošću. Profesor je na Maršal univerzitetu u Zapadnoj Virdžiniji.