O autoru

Toni Vajt

Toni Vajt (Tony White) je poznati australijski psiholog i psihoterapeut koji ima izuzetne rezultate u radu sa problematičnim mladim osobama. Autor je nekoliko knjiga koje se bave problemima samodestruktivnosti. U svom radu polazi od principa transakcione analize, a kao predavač po pozivu gostuje u brojnim zemljama, pa je svoje radionice držao i kod nas. Više o autoru: www.Tony-White.com