O autoru

Vesna Ždrnja

Vesna Ždrnja je diplomirala glumu na srpskom jeziku u klasi profesora Branka Pleše na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a završila je i studije Jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, postdiplomske studije iz teatrologije na Akademiji umetnosti i kurs transakcione analize kod dr Zorana Milivojevića. Dvadeset godina je radila kao glumica u Pozorištu mladih u Novom Sadu, a sada je redovni profesor i predaje dikciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Vodi akreditovane kurseve Kultura govora, koje organizuje Zavod za kulturu Vojvodine, i upravlja Centrom za pozorišna istraživanja. Bavi se besedništvom i priprema studente glume i prava za ova takmičenja. Psihopolis je objavio njene knjige Kultura govora (2008) i Govorno umetničko delo (2009).