O autoru

Vilijam Juri

Prof. Vilijam Juri (William Ury, Ph.D.) spada u najveće svetske stručnjake za psihologiju pregovaranja i jedan je od tvoraca Harvardske škole pregovaranja. Na Univerzitetu Harvard vodi Globalni pregovarački projekt, radi kao konsultant u rešavanju konflikata, medijator i predavač, a povremeno za Ujedinjene nacije posreduje u konfliktima širom sveta – od rudarskih štrajkova do građanskih ratova. Kako je veština pregovaranja jedna od neophodnih životnih veština za prevladavanje konflikata u privatnim i javnim odnosima, Jurijeve knjige su svetski bestseleri. Psihopolis je objavio dve njegove knjige Moć pozitivnog NeKako da kažete Ne, a ipak stignete do Da (2014) i Kako se dogovarati sa sobom i drugima (2017). Više o autoru na www.williamury.com